Asseau Activated Carbon
 
 
 
 
 
 
 
 

Oorsprong van actieve kool

Om de oorsprong van actieve op te zoeken moet men een sprong van zowat 200 à 300 miljoen jaar in het verleden doen. Zo bevinden wij ons aan het einde van het primair tijdperk, de steenkoolhoudend periode genoemd. De Aarde lijkt dan op een grote serre: ze is bedekt met moerassen en luxuriante vegetatie omhuld in een warm en vochtig klimaat.

Sommige terreinen zakten, de plantaardige resten stapelden zich op en werden onder sedimenten begraven. Dit dikwijls herhaalde proces van verschillende lagen resten, in een met gas belaste atmosfeer, heeft vaste en brandbare substanties met hoog koolstof gehalte doen ontstaan in de volgende volgorde: koolsteen, bruinkool en turf. De zo gevormde afzetten komen voor, ofwel in massa of meestal in tussen andere sedimentaire formaties geklemde aders. De ontdekking van steenkool is tamelijk recent: ze was nog onbekend drie duizend jaar vóór Christus terwijl de mens toen al vele rijkdommen vanuit de ondergrond kon exploiteren. Volgens Theophraste zouden de Griekse smeden ze al gebruikt hebben vanaf de 4de eeuw vóór ons tijdperk. Het is een feit dat steenkool in ons land al gekend was gedurende de Romeinse verovering. De Galliërs exploiteerden al steenkool alsook de Chinezen die de steenkool zouden ontdekt hebben lang vóór ons tijdperk.

Internet Solutions by EuroBestHosting.com                                                                      Copyright © ASSEAU SA. - Rue des Floralies 89 boite 155 - 1200 Bruxelles - Belgique